Мило ми е, мамо

Мило ми е, мамо

Мило ми е мамо, драго ми е татко, в Добруджа да ида през нея да мина.(x2)

Погледни нагоре, погледни надолу, гора се зеленее, жито се жълтее. Нивите широки, блокове безкрайни.

Хубаво е мамо в равна Добруджа, лете на полето, есен по белянки. Есен по белянки, зиме по седянки.