Пиринска китка

Дойди, дойди либе ле

Посадила баба

Йозгреяла месечинка

Запис от репетиция с музикантите

1 Дойди, Дойди, либе ле,дома на вечера. (2)
Оф, либе, либе ле,дома на вечера
Либе, либе, либе ле, дома на вечера

Та да видиш, либе ле,мама как ме гали. (2)
Оф, либе, либе ле,мама как ме гали,
Либе, либе, либе ле,мама как ме гали

2. Посадила баба на леща на чукара/2/
(шиндири-миндри й-ха-ха+) на леща на чукаро /2/,

Па отиде баба леща да набере /2/,
(шиндири-миндри й-ха-ха+) леща да набере /2/,

3. Огреяла месечинка
    Тефтен Кате бурмазлате ладе моме ла й
    Тефтен Кате бурмазлате ладе ладе моме ла
    Ладено добро девойче,
ладено моме юбава, моме гиздава

Чие оро най-убаво
    Тефтен Кате бурмазлате ладе моме ла й
    Тефтен Кате бурмазлате ладе ладе моме ла
    Ладено добро девойче,
ладено моме юбава, моме гиздава