Песен “Рождество”


Рождество

1. Една жена дете родила.
Нов свят открила, друг свят дарила. /2
Свят ден, Рождество!
От Бог пратено
дете-светлина,
свят дар за света.

2. Една жена свята е била.
Майка, закрила, обич дарила.

Както е рекъл,
сам Бог е дошъл –
Син на човека!
Слава вовека!

Рождество -първи глас

Рождество- Втори глас

Рождество-Lead

Всички гласове заедно