Изгряло е ясно слънце

(лазарска песен)

Soprano I

Soprano II

ALT